Анонси
   2021

   Назад

   Перспективний план роботи

   Чернігівського  обласного центру соціальних служб 

   на 2021 рік

   № з/п

   Назва заходу

   Термін проведення

   1. Нормативно-правове забезпечення діяльності Центру. Питання взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування, недержавними організаціями

   1.1

   Участь директора в засіданнях колегії обласної державної адміністрації

   Протягом року

   1.2

   Участь директора, заступника  директора у роботі  сесій районних, міських, селищних рад, засіданнях виконавчих комітетів міських рад, засіданнях координаційних рад, комісій, дорадчих органів, робочих зустрічах з головами  територіальних громад

   Протягом року

   1.3

   Робочі зустрічі директора, заступника Центру  з головами, заступниками голів з гуманітарних питань   територіальних громад щодо  надання соціальних послуг найуразливішим категоріям населення.

   Протягом року

   1.4

   Підготовка пропозицій, рекомендацій, зауважень стосовно формування регіональної політики, розробки цільових програм  та вдосконалення нормативно-правових актів у сфері здійснення соціальної роботи у громадах (за потреби).

   Протягом року

   1.5

   Залучення  недержавних організацій до соціальної роботи.

   Поповнення банку даних таких недержавних організацій.

   Протягом року

   1.6

   Укладення/поновлення угод, планів спільних дій про співпрацю з установами, організаціями різних форм власності щодо реалізації соціальних програм.

    

   II. Організація навчання із соціальної роботи, надання соціальних послуг; проведення навчальних заходів для надавачів соціальних послуг, спеціалістів виконавчих органів місцевого самоврядування, які здійснюють управління системою надання соціальних послуг сім’ям та дітям

   2.1

   Нарада директорів центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг за підсумками роботи у 2020 році та визначення пріоритетних напрямків діяльності у 2021 році

   Лютий

   2.2

   Постійно діючий семінар для новопризначених фахівців із соціальної роботи

   Щоквартально

   Лютий,

   Квітень,

   Серпень,

   Листопад

   2.3.

   Організація та проведення навчального семінару  для новопризначених спеціалістів «Профілактика насильства в сім’ї, жорстокого поводження з дітьми. Основи соціальної роботи».

   Березень

   Вересень

   2.4

   Проведення  тренінгу-практикуму для спеціалістів центрів соціальних служб, фахівців із соціальної роботи  територіальних громад «Любов – найкращий засіб виховання. Як народжуються хороші батьки».

   Квітень

   Жовтень

   2.5

   Проведення навчання з питань соціальної підтримки родин учасників АТО/ООС  для спеціалістів центрів соціальних служб, фахівців із соціальної роботи  територіальних громад

   Травень

   2.6

   Проведення навчання з питань профілактики відмов від новонародженої дитини, формування засад відповідального батьківства, уміння розуміти власних дітей.

   Червень

   Листопад

   2.7

   Проведення практикуму для фахівців із соціальної роботи об’єднаних територіальних громад щодо соціальної підтримки осіб, які постраждали від торгівлі людьми.

   Жовтень

   2.8

   Навчальний семінар: «Соціальні послуги для сімей, які виховують дітей з інвалідністю»  для  фахівців із соціальної роботи  територіальних громад.

   Березень

   2.9

   Семінар для місцевих центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг,  фахівців із соціальної роботи територіальних громад з питань якісного надання соціальних послуг  особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

   Квітень

   2.10

   Практичний семінар щодо роботи з сім’ями, діти з яких перебувають в закладах інституційного догляду. Прив’язаність як основний фактор формування особистості.

   Серпень

   2.11

   Семінар з питань особливості соціальної роботи  із  сім’ями/особами, які перебувають у конфлікті із законом»  для  фахівців із соціальної роботи  територіальних громад.

   Жовтень

   2.12

   Нарада за підсумками роботи у першому півріччі 2021 року

   Липень

   2.13

   Навчальний семінар для соціальних працівників «Надання соціальних послуг найуразливішим категоріям відповідно до Державних стандартів»

   Жовтень

   2.14

   Семінар-практикум для соціальних працівників «Оцінка потреб як основа ведення випадку та інструмент з надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення»

   Вересень

   2.15

   Навчальний семінар-практикум для фахівців із соціальної роботи «Соціально психологічна підтримка сімей, яких торкнулась проблема ВІЛ/СНІДу»

   Листопад

   III. Розвиток сімейних форм виховання

   3.1

   Організація інформаційно-рекламної кампанії щодо популяризації сімейних форм  виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

   За окремим планом

   (наказ січень)

   3.2

   Організація  проведення навчання кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі, опікуни/піклувальники

   Лютий

   Травень

   Серпень

   Листопад

   3.3

   Забезпечення організації та проведення навчань для прийомних батьків,  батьків–вихователів з метою підвищення їх виховного потенціалу:

   Протягом року

    

   • сім’ї яких функціонують 2 роки

   Лютий

    

   • сім’ї яких функціонують 4 роки;

   Березень

    

   • сім’ї яких функціонують 6 років;

   Квітень

    

   • сім’ї яких функціонують 8 років;

   Липень

    

   • сім’ї яких функціонують 10 років;

   Жовтень

    

   • сім’ї яких функціонують 12 років;

   Вересень

    

   • сім’ї яких функціонують 14 роки.

   Грудень

   3.4

   Поповнення банку даних    прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу області

   Постійно

   3.5

   Надання методичної допомоги центрам соціальних служб, фахівцям із соціальної роботи територіальних громад щодо здійснення соціального супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу

   Протягом року

   3.6

   Надання методичної допомоги центрам соціальних служб, центрам надання соціальних послуг, фахівцям із соціальної роботи територіальних громад щодо здійснення соціального супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, опікунських сімей

   Протягом року

   3.7

   Проведення навчання для фахівців із соціальної роботи місцевих центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг, фахівців із соціальної роботи  територіальних громад щодо встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу.

   Лютий

   Травень

   Серпень

   Листопад

   3.8

   Проведення навчального семінару для фахівців із соціальної роботи місцевих центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг, фахівців із соціальної роботи  територіальних громад   з питань якісного супроводження прийомних сімей,  дитячих будинків сімейного типу

   Березень

   Червень

   3.9

   Моніторинг якості  соціального супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу (наказ)

   Щопівроку

   3.10

   Здійснення супервізійних зустрічей з прийомними сім’ями, дитячими будинками сімейного типу, спеціалістами, які супроводжують такі сім’ї

   Протягом року

   3.11

   Інспектування сімей кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники (за потребою).

   За потреби

   3.12

   Організація та проведення навчання для кандидатів в усиновлювачі

   Лютий

   Травень

   Серпень

   Листопад

   IV. Розвиток послуги патронату над дитиною

   4.1

   Розробка та розповсюдження  рекламної продукції з метою   інформування населення щодо послуги патронату над дитиною: інформаційні брошури,  плакати.

   Лютий, серпень

   4.2

   Акція з метою популяризації патронатної сім’ї та наставництва для мешканців м. Чернігова

   Березень

   4.3

   Організація та проведення фотовиставки «Патронат ­- теж робота»

   Квітень

   4.4

   Підготовка методичних рекомендацій з організації пошуку кандидатів у патронатні вихователі.

   Червень

   4.5

   Організація та проведення навчання для кандидатів у патронатні вихователі та їх помічники

   За потреби

   4.6

   Навчальний семінар на тему: «Послуга патронату над дитиною в системі забезпечення прав дітей».

   Травень

   V. Розвиток наставництва

   5.1

   Організація та проведення навчання для кандидатів у наставники над дитиною, яка виховується  в закладі інституційного догляду

   Березень

   Червень

   Вересень

   Грудень

   (За потребою)

   5.2

   Організація та проведення навчання для спеціалістів місцевих центрів соціальних служб/ центрів надання соціальних послуг, фахівців із соціальної роботи  територіальних громад щодо розвитку наставництва над дитиною

   Травень

   5.3

   Організація та проведення «кущових» навчань для представників інтернатних закладів, служб у справах дітей, місцевих центрів соціальних служб (за місцем знаходження інтернатів) з метою відпрацювання алгоритму роботи з наставниками над дітьми

   1 півріччя

   (за окремим планом)

   5.4

   Виступ директора обласного центру соціальних служб на обласній Раді церков та релігійних організацій щодо ознайомлення з послугою наставництва над дитиною

   Січень

   5.5

   Виступи в теле- та радіоефірах Чернігівської регіональної філії «UA: Чернігів  національної суспільної  телерадіокомпанії України»  з питань впровадження наставництва над дитиною

   Протягом року

   5.6

   Інформаційна акція «Зміни життя дитини»

   Березень

   5.7

   Розробка та випуск рекламної продукції щодо популяризації наставництва над дитиною

   Серпень

   5.8

   Розповсюдження рекламної продукції щодо наставництва над дитиною під час надання методичної  допомоги об’єднаним територіальним громадам області з питань організації надання соціальних послуг

   Постійно

   VI. Забезпечення надання методичної допомоги громадам у проведенні соціальної роботи,

   наданні соціальних послуг.

   Методичний та інформаційний супровід діяльності закладів, установ, організацій, що проводять соціальну роботу, надають  соціальні послуги

   6.1

   Моніторинг якості надання соціальних послуг, які закуповуються за рахунок бюджетних коштів.

   Щопівроку

   6.2

   Інформаційно-методичне забезпечення роботи  центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг, фахівців із соціальної роботи  територіальних громад  щодо раннього виявлення вразливих категорій населення, які перебувають під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини.

   Протягом року

   6.3

   Надання  консультацій та методичної допомоги центрам соціальних служб, центрам надання соціальних послуг, фахівцям із соціальної роботи територіальних громад  щодо надання  соціальних послуг в т.ч. соціального супроводу, сім’ям з метою  формування відповідального батьківства, запобігання випадкам вилучення дитини із сім’ї; соціальної роботи із сім’ями, в яких діти перебувають у складних життєвих обставинах через невиконання батьками батьківських обов’язків; були відібрані без позбавлення батьків батьківських прав (за рішенням суду); перебувають у закладах державного утримання, щодо соціальної роботи із сім’ями, діти з яких перебувають в інтернатних закладах, з метою повернення їх до біологічних родин.

   Протягом року

   6.4

   Інформаційно-методичне забезпечення  діяльності центрів соціальних служб, спеціалістів, фахівців із соціальної роботи територіальних громад  щодо попередження насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми.

   Протягом року

   6.5

   Інформаційно-методичне забезпечення  діяльності центрів соціальних служб, спеціалістів, фахівців із соціальної роботи територіальних громад  щодо соціальної підтримки родин учасників АТО/ООС.

   Протягом року

   6.6

   Інформаційно-методичне забезпечення  діяльності центрів соціальних служб, спеціалістів, фахівців із соціальної роботи територіальних громад  з питань профілактики девіантного материнства, попередження відмов від новонароджених дітей

   Протягом року

   6.7

   Інформаційно-методичне забезпечення  діяльності центрів соціальних служб, спеціалістів, фахівців із соціальної роботи територіальних громад  щодо соціальної підтримки осіб, які постраждали від торгівлі людьми.

   Протягом року

   6.8

   Моніторинг придбання житла за рахунок  субвенції з державного бюджету

   Щомісяця

   6.9

   Узагальнення інформації про стан виконання плану заходів з реалізації ІI етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року №703-р

   Лютий

   Липень

   6.10

   Інформаційно-методичне забезпечення з питань соціальної підтримки сімей та дітей, вагітних жінок, які живуть з ВІЛ.

    

   6.11

   Сприяння створенню груп взаємопідтримки батьків, які мають дітей з інвалідністю.

   Протягом року

   6.12

   Інформаційно-методичне забезпечення роботи центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг, фахівців із соціальної роботи територіальних громад з питань соціальної адаптації  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із числа випускників інтернатних закладів.

   Протягом року

   6.13

   Методичне забезпечення діяльності  центрів соціальних служб, центрів надання соціальної допомоги, фахівців із соціальної роботи територіальних громад  з питань забезпечення соціальними послугами сімей, в яких діти хворіють на онкологічні та онкогематологічні, інші складні й рідкісні форми захворювань, а також сім’ї з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах через такі захворювання батьків або осіб, які їх замінюють.

   Протягом року

   6.14

   Методичне забезпечення діяльності соціальних працівників з питань соціальної підтримки сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, під опікою та піклуванням.

   Протягом року

   6.15

   Інформаційно-методичне забезпечення   діяльності  центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг,  фахівців із соціальної роботи територіальних громад з питань  здійснення соціальної роботи з внутрішньо переміщеними сім’ями/особами: здійснення оцінки потреб, забезпечення соціальним супроводом, надання психологічної допомоги

   Протягом року

   6.16

   Проведення моніторингу  взаємодії суб’єктів соціальної роботи щодо виявлення сімей у складних життєвих обставинах, якості надання їм соціальних послуг, в т.ч. послуги соціального супроводу  (наказ)

   Щопівроку

   6.17

   Моніторинг здійснення    перевірок  соціальними працівниками  цільового використання коштів при народженні дитини та одиноким матерям

   Щоквартально

   VII. Профілактика негативних явищ у дитячому та молодіжному колективі

   7.1

   Надання інформаційної, методичної допомоги фахівцям місцевих центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг, фахівців із соціальної роботи територіальних громад з питань  здійснення просвітницько-профілактичної роботи.

   Протягом року

   7.2

   Виїзна робота в Мринській філії ДПТНЗ «Куликівський професійний аграрний ліцей» з дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, іншими дітьми вразливих категорій

   Вересень

   7.3

   Виїзна робота в Ніжинському професійному аграрному ліцеї з дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, іншими дітьми вразливих категорій

   Травень

   7.4

   Виїзд в м. Ніжин з метою надання методичної допомоги КЗ «Ніжинський обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа»

   Травень

   7.5

   Інформування населення щодо мережі державних та недержавних установ області, що проводять консультативну, профілактичну та лікувально-діагностичну роботу з ВІЛ/СНІД

   Протягом року

   VIII. Надання практичної та методичної допомоги

   8.1

   Методичні зустрічі працівників центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг, фахівців із соціальної роботи з представниками обласного центру  з актуальних питань  соціальної роботи

   Протягом року

   8.2

   Супервізії із  працівниками центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг, фахівців із соціальної роботи  територіальних громад  з питань  здійснення  соціального супроводження прийомних сімей та ДБСТ

   Протягом року

   8.3

   Супервізії із  працівниками центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг, фахівців із соціальної роботи  територіальних громад  з питань  з питань  здійснення соціального супроводу сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

   Протягом року

   8.4

   Надання методичної та практичної  допомоги працівникам центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг, фахівцям із соціальної роботи, виконавчим комітетам  міських, сільських, селищних рад з питань організації та надання соціальних послуг:

    

   Протягом року

   8.5

   Бахмацької міської громади

   Лютий

   8.6

   Дмитрівської селищної громади

   Лютий

   8.7

   Батуринської міської громади

   Лютий

   8.8

   Бобровицької  міської громади

   Червень

   8.9

   Новобасанської сільської громади

   Червень

   8.10

   Височанської сільської громади

   Березень

   8.11

   Комарівської сільської громади

   Березень

   8.12

   Городнянської  міської громади

   Січень

   8.13

   Парафіївської селищної громади

   Березень

   8.14

   Козелецької селищної громади

   Січень

   8.15

   Остерської міської громади

   Квітень

   8.16

   Коропської селищної громади

   Січень

   5.17

   Березнянської селищної громади

   Травень

   8.18

   Лосинівської селищної громади

   Червень

   8.19

   Ладанської  селищної громади

   Квітень

   8.20

   Мринської сільської громади

   Вересень

   8.21

   Іванівської сільської громади

   Січень

   IX. Надання методичних рекомендацій, листів з питань:

   9.1

   Підготовка методичного листа щодо протидії домашньому насильству.

   Травень

   9.2

   Підготовка інформаційних матеріалів щодо роботи з родинами учасників АТО/ООС

   Червень

   9.3

   Підготовка інформаційних матеріалів для фахівців із соціальної роботи  територіальних громад.

   Жовтень

   9.4

   Методичні матеріали «практичні поради фахівцям із соціальної роботи, які надають соціальні послуги сім’ям, які виховують  дитину з інвалідністю».

   Лютий

   9.5

   Підготовка презентаційних матеріалів для фахівців із соціальної роботи  територіальних громад з тему: «Шляхи подолання агресивної поведінки неповнолітніх умовно засуджених осіб»

   Квітень

   9.6

   Підготовка методичних матеріалів з питань надання соціальної підтримки сім’ям, які виховують дитину з ВІЛ

   Жовтень

   9.10

   Підготовка методичних матеріалів для психологів місцевих центрів «Особливості опитування дитини. Роль психолога в опитуванні».

   Вересень

   X. Інформаційно-рекламне забезпечення діяльності Центру.

   Співпраця із засобами масової інформації

   10.1

   Відеопрезентація роботи обласного,  місцевих центрів  соціальних служб,центрів надання соціальних послуг, фахівців із соціальної роботи територіальних громад, закладів соціального обслуговування

   За потреби

   10.2

   Організація співпраці між  центрами соціальних служб, центрами надання соціальних послуг  та засобами масової інформації щодо висвітлення соціальної роботи

   Протягом року

   10.3

   Виступи в теле та радіоефірах Чернігівської регіональної філії «UA: Чернігів  національної суспільної  телерадіокомпанії України»  з питань соціальної роботи

   Протягом року

   10.4

   Підготовка та видання інформаційно-аналітичного збірника «Здійснення соціальної роботи в області у 2020 році»

   Січень-лютий 

   10.5

   Забезпечення наповнення сайту ОЦСС

   Протягом року

   10.6

   Розробка та виготовлення рекламно-інформаційної продукції 

   За окремим планом

   10.7

   Забезпечення моніторингу інформаційної, соціально-рекламної діяльності  центрів  соціальних служб, центрів надання  соціальних послуг

   Щоквартально

   XІ.  Iнформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Центру.

   Планування роботи ОЦСС

   11.1

   Узагальнення, перевірка, складання звітів із реалізації загальнодержавних програм, постанов КМУ, галузевих наказів, інших нормативно-правових актів із соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю.

   Протягом року

   11.2

   Підготовка  інформаційних, аналітично-статистичні  матеріалів щодо діяльності  центрів соціальних служб для сім’ї,  центрів надання соціальних послуг

   За потреби

   11.3

   Підготовка  відомчо-статистичних звітів діяльності  центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг, фахівців із соціальної роботи територіальних громад

   Щоквартально

   11.4

   Підготовка тижневих планів роботи обласного центру соціальних служб

   Щотижня

   11.5

   Підготовка перспективного плану роботи обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на 2022 рік

   Грудень

   11.6

   Підготовка квартальних   планів роботи обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

   Щоквартально

   XII. Організаційно-правова та кадрова роботи

   12.1

   Правове забезпечення діяльності обласного центру

   Протягом року

   12.2

   Пролонгування  та укладення угод щодо співпраці обласного центру соціальних служб із соціальними партнерами щодо реалізації загальнодержавних та регіональних соціальних програм

   Січень

   Лютий

   12.3

   Поповнення банку даних нормативно-правових документів

   Протягом року

   12.4

   Надання індивідуальних консультацій з правових питань різним категоріям громадян

   Протягом року

   12.5

   Організація та проведення апаратних навчань працівників ОЦСС (за окремим планом).

   За потреби

   12.6

   Підготовка документів для  нагородження працівників  центрів соціальних служб центрів надання соціальних послуг, фахівців із соціальної роботи, закладів соціального обслуговування регіону.

   Протягом року

   12.7

   Здійснення контролю за проходженням та виконанням документів у ОЦСС Системне оновлення переліку контрольних  документів.

   Протягом року

   12.8

   Організація та проходження практики студентами вищих навчальних закладів  області на базі ОЦСС.

   Протягом року

   12.9

   Внесення змін до посадових інструкцій працівників обласного центру СС, трудових книжок (за потреби).

   Протягом року

   12.10

   Своєчасний розгляд листів, заяв, скарг громадян, сприяння об’єктивному і своєчасному вирішенню питань, які входять до компетенції Центру

   Протягом року

   12.11

   Укладенням договорів (контрактів), підготовка та здійснення контролю за їх виконанням, здійснення правової оцінки проектів таких договорів (контрактів)

   Протягом року

   12.12

   Підготовка проектів наказів:

   – з основної діяльності обласного центру, ведення журналу реєстрації цих наказів

   – кадрових питань, ведення журналу реєстрації цих наказів

   – про відрядження працівників обласного центру, ведення журналу реєстрації цих наказів

   – про відпустки працівників обласного центру, ведення журналу реєстрації цих наказів

   Протягом року

   12.13

   Ведення та зберігання:

   – особових справ працівників обласного центру, книги обліку руху особових справ

   – трудових книжок працівників обласного центру, книги  обліку руху трудових книжок

   Протягом року

   12.14

   Підготовка графіку відпусток працівників обласного центру

   Грудень

   12.15

   Підготовка інформації та звітів щодо:

   – кадрового забезпечення центрів СС області

   – про чисельність, склад і рух кадрів працівників центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді області

   – кількісного аналізу комунальних закладів та установ, що надають соціальні послуги в об’єднаних територіальних громадах   області

   – про прийнятих працівників (міський центр зайнятості – за потреби

   – про наявність вакансій (міський центр зайнятості – за потреби)

    

   Щоквартально

    

    

    

   Щомісяця

    

    

    

    

   XIII. Участь в організації та проведенні акцій, заходів

   13.1

   Участь в організації та проведенні заходів до Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства».

   Листопад-

   Грудень

   13.2

   Акція до дня дітей з інвалідністю «Повір у себе і в тебе повірять інші».

   Травень

   13.3

   Акція до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом

   Грудень

   XIV. Фінансово-економічна діяльність

   14.1

   Підготовка інформації (аналіз, звіти, листування) оперативного характеру.

   Протягом року

   14.2

   Внесення змін до плану заходів відповідно до потреб і фінансового стану закладів.

   Протягом року

   XV.  Сприяння діяльності закладів соціального обслуговування

   15.1

   Надання практичної та методичної допомоги обласному соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа

   Протягом року

   15.2

   Надання практичної та методичної допомоги обласному центру соціально-психологічної допомоги

   Протягом року

    

   Назад

   15 Травня 2019 11:15
   28 Листопада 2018 11:58
   19 Березня 2018 15:51
   02 Лютого 2018 09:51