Анонси
   2020

   Назад

   Перспективний  план

   роботи Чернігівського  обласного центру

   соціальних служб для сім’ї, дітей  та молоді

   на 2020 рік

   № з/п

   Назва заходу

   Термін проведення

   1. Нормативно-правове забезпечення діяльності Центру. Питання взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування, недержавними організаціями

   1.1

   Участь директора в засіданнях колегії обласної державної адміністрації

   Протягом року

   1.2

   Участь директора, заступника  директора у роботі колегій районних державних адміністрацій, сесій районних, міських, селищних рад, засіданнях виконавчих комітетів міських рад, засіданнях координаційних рад, комісій, дорадчих органів, робочих зустрічах з головами об’єднаних територіальних громад

   Протягом року

   1.3

   Співпраця з головами райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад щодо подальшого функціонування  центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, організації надання соціальних послуг сім’ям з дітьми, молодим особам  в об’єднаних територіальних громадах

   Протягом року

   1.4

   Підготовка пропозицій, рекомендацій, зауважень стосовно формування регіональної політики, розробки цільових програм  та вдосконалення нормативно-правових актів у сфері здійснення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю (за потреби)

   Протягом року

   1.5

   Залучення  недержавних організацій до соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

   Поповнення банку даних таких недержавних організацій.

   Протягом року

   1.6

   Укладення/поновлення угод, планів спільних дій про співпрацю з установами, організаціями різних форм власності щодо реалізації соціальних програм.

    

   II. Проведення семінарів, навчань, засідань за «круглим столом», підвищення кваліфікації працівників центрів СССДМ, спеціалістів, фахівців із соціальної роботи об’єднаних територіальних громад

   2.1

   Нарада директорів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, за підсумками роботи у 2019 році та визначення пріоритетних напрямків діяльності у 2020 році

   Лютий

   2.2

   Нарада директорів  за підсумками роботи у першому півріччі 2020 року

   Липень

   2.3

   Навчальний семінар для новопризначених спеціалістів  місцевих центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, спеціалістів, фахівців із соціальної роботи об’єднаних територіальних громад  з питань виявлення та надання соціальних послуг сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах

   Щопівроку

   2.4

   Навчальний семінар для фахівців із соціальної роботи з питань надання послуг сім’ях, в які повертаються діти із закладів інституційного догляду

   Березень

   2.5

   Навчальний семінар з питань якісного соціального супроводження сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

   Квітень

   2.6

   Навчально-практичний семінар  для фахівців із соціальної роботи з питань надання соціальних послуг особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

   Травень

   2.7

   Навчально-практичний семінар для начальників відділів соціальної роботи центрів СССДМ  щодо актуальних питань соціальної роботи з різними категоріями сімей, дітей та молоді

   Червень

   2.8

   Навчально-практичний семінар для психологів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

   Липень

   2.9

   Навчальний семінар з питань соціальної роботи щодо надання соціальних послуг сім’ям, члени яких перебувають у конфлікті із законом

   Серпень

   2.10

   Навчально-практичний семінар з питань надання соціальних послугу часникам АТО та їх  сім’ям

   Вересень

   2.11

   Навчально-практичний семінар  з питань профілактики насилля в сім’ї та надання соціальних послуг сім’ям, в яких зафіксовано насилля

   Жовтень

   2.12

   Навчально-практичний семінар з питань надання соціальних послуг ВІЛ-інфікованим

   Листопад

   2.13

   Підвищення кваліфікації фахівців із соціальної роботи з питань   надання соціальних послуг сім’ям з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, відповідно до державних стандартів

   Травень,

   Серпень

   2.14

   Засідання «за круглим столом» на тему «Підвищення якості надання соціальних послуг: практика, досвід, пріоритети»

   Квітень

   2.15

   Засідання «за круглим столом» з питань забезпечення соціальним супроводом осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в ході придбання житла.

   Березень

   III Розвиток сімейних форм виховання

   3.1

   Організація в області інформаційно-рекламної кампанії щодо популяризації сімейних форм  виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

   Протягом року

   3.2

   Організація  проведення навчання кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі

   Лютий

   Травень

   Серпень

   Листопад

   3.3

   Забезпечення організації та проведення навчань для прийомних батьків,  батьків–вихователів з метою підвищення їх виховного потенціалу:

   Протягом року

    

   • сім’ї яких функціонують 4 роки;

   Березень

    

   • сім’ї яких функціонують 6 років;

   Квітень

    

   • сім’ї яких функціонують 8 років;

   Липень

    

   • сім’ї яких функціонують 10 років;

   Жовтень

    

   • сім’ї яких функціонують 12 років;

   Вересень

    

   • сім’ї яких функціонують 2 роки.

   Грудень

   3.4

   Поповнення банку даних    кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі

   Постійно

   3.5

   Забезпечення систематичного оновлення  соціальних паспортів прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу

   Січень

   3.6

   Надання методичної допомоги центрам соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо здійснення соціального супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та супроводу сімей опікунів та піклувальників  

   Протягом року

   3.7

   Забезпечення координації та  контролю за якістю здійснення соціального супроводження дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, опікунів та піклувальників

   Протягом року

   3.8

   Здійснення супервізійних зустрічей з прийомними сім’ями, дитячими будинками сімейного типу, спеціалістами, які супроводжують такі сім’ї

   Протягом року

   3.9

   Забезпечення діяльності щодо удосконалення форм і методів добору та підготовки кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі 

   Протягом року

   3.10

   Інспектування сімей кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники (за потребою).

   За потреби

   IV. Розвиток послуги патронату над дитиною

   4.1

   Організація інформаційно-рекламної кампанії  щодо послуги патронату над дитиною

   Протягом року

   4.2

   Первинний відбір кандидатів у патронатні вихователі

   Протягом року

   4.3

   Здійснення  оцінки потреб дитини та її сім’ї кандидатів у патронатні вихователі

   Протягом року

   4.4

   Організація навчання кандидатів у патронатні вихователі та членів їх сімей, що братимуть участь у наданні послуги з патронату над дитиною.

   За потреби

   4.5

   Організація навчання міждисциплінарної команди

   За потреби

   V. Розвиток наставництва

   5.1

    Організація  інформаційної кампанії  про наставництво 

   Протягом року

   5.2

   Надання консультацій з питань наставництва зацікавленим особам

   Протягом року

   5.3

    Відбір кандидатів у наставники

   Протягом року

   5.4

   Організація співпраці з інтернатними закладами щодо поширення в закладах наставництва над дітьми

   Протягом року

   5.5

   Забезпечення  співпраці із закладами з метою поширення інформації про наставництво серед працівників закладів, дітей та їх батьків

   Протягом року

   5.6

   Сприяння в установленні (формуванні) наставницьких стосунків

   Протягом року

   5.7

   Забезпечення навчання кандидатів у наставники

   За потреби

   VI. Інформаційно-методичне забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, спеціалістів, фахівців із соціальної роботи об’єднаних територіальних громад щодо виявлення та надання соціальних послуг найуразливішим категоріям населення

   6.1

   Інформаційно-методичне забезпечення діяльності  центрів СССДМ, спеціалістів, фахівців із соціальної роботи об’єднаних територіальних громад  з питань раннього виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у  складних життєвих обставинах, та інших соціально незахищених груп населення, які потребують соціальної підтримки та надання їм соціальних послуг

   Протягом року

   6.2

   Методичне забезпечення  роботи центрів СССДМ, фахівців із соціальної роботи ОТГ, спрямованої на запобігання потрапляння осіб/сімей у складні життєві обставини, на формування відповідального батьківства, запобігання випадкам вилучення дитини із сім’ї; із сімейного середовища шляхом забезпечення соціального супроводу сімей, в яких діти перебувають у складних життєвих обставинах через невиконання батьками батьківських обов’язків; були відібрані без позбавлення батьків батьківських прав (за рішенням суду); перебувають у закладах державного утримання, щодо соціальної роботи із сім’ями, діти з яких перебувають в інтернатних закладах, з метою повернення їх до біологічних родин.

   Протягом року

   6.3

   Інформаційно-методична підтримка центрів СССДМ, спеціалістів, фахівців із соціальної роботи ОТГ щодо профілактики раннього соціального сирітства, формування відповідального батьківства

   Протягом року

   6.4

   Надання методичної допомоги  центрам СССДМ, спеціалістам, фахівцям із соціальної роботи ОТГ щодо надання соціально-психологічної підтримки сім’ям учасників антитерористичної операції.

   Протягом року

   6.5

   Інформаційно-методичне забезпечення  діяльності центрів СССДМ, спеціалістів, фахівців із соціальної роботи ОТГ  щодо попередження насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми.

   Протягом року

   6.6

   Сприяння створенню груп взаємопідтримки людей, які зазнали насильства в сім’ї.

   Протягом року

   6.7

   Інформаційно-методичне забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді області щодо організації роботи з питань протидії торгівлі людьми та надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми

   Протягом року

   6.8

   Інформаційно-методичне забезпечення роботи центрів СССДМ, спеціалістів, фахівців із соціальної роботи ОТГ по здійсненню соціальної підтримки сімей та дітей, вагітних жінок, які живуть з ВІЛ.

   Протягом року

   6.9

   Інформаційно-методичне забезпечення  роботи центрів СССДМ, спеціалістів, фахівців із соціальної роботи ОТГ щодо соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із числа випускників інтернатних закладів.

   Протягом року

   6.10

   Сприяння в організації діяльності клубних об’єднань та творчих майстерень, що забезпечують творчий розвиток, організацію змістовного дозвілля і спілкування дітей та молоді з інвалідністю  місцевих центрів СССДМ

   Протягом року

   6.11

   Сприяння створенню груп взаємопідтримки батьків, які мають дітей з інвалідністю.

   Протягом року

   6.12

   Інформаційно-методичне забезпечення  діяльності місцевих  центрів СССДМ, спеціалістів, фахівців із соціальної роботи ОТГ щодо  соціального супроводу осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з метою захисту житлових прав таких осіб, надання їм соціальної підтримки в період працевлаштування, створення сім’ї та виховання власних дітей.

   Протягом року

   6.13

   Інформаційно-методичне забезпечення  діяльності місцевих центрів СССДМ, спеціалістів, фахівців із соціальної роботи ОТГ щодо охоплення  соціальними послугами сімей, в яких діти хворіють на онкологічні та онкогематологічні, інші складні й рідкісні форми захворювань, а також сім’ї з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах через такі захворювання батьків або осіб, які їх замінюють.

   Протягом року

   6.14

   Інформаційно-методичне забезпечення  діяльності місцевих центрів СССДМ, спеціалістів, фахівців із соціальної роботи ОТГ щодо соціальної підтримки сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, під опікою та піклуванням.

   Протягом року

   6.15

   Інформаційно-методичне забезпечення  діяльності  центрів ЦСССДМ, спеціалістів, фахівців із соціальної роботи ОТГ щодо соціального патронажу осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, в також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом. 

   Протягом року

   6.16

   Інформаційно-методичне забезпечення координації  діяльності ЦСССДМ, спеціалістів, фахівців із соціальної роботи ОТГ щодо здійснення соціальної роботи з внутрішньо переміщеними сім’ями/особами: здійснення оцінки потреб, забезпечення соціальним супроводом, надання психологічної допомоги

   Протягом року

   6.17

   Забезпечення проведення моніторингу надання соціальних послуг  особам із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечення їх житлом,  працевлаштування осіб даної категорії після закінчення навчальних закладів (наказ) 

   Щоквартально

   6.18

   Забезпечення проведення  моніторингу  взаємодії суб’єктів соціальної роботи щодо виявлення сімей у складних життєвих обставинах, якості надання їм соціальних послуг, в т.ч. послуги соціального супроводу  (наказ)

   Щоквартально

   6.19

   Моніторинг здійснення    перевірок  центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді   щодо цільового використання коштів при народженні дитини та одиноким матерям

   Щоквартально

   6.20

   Забезпечення соціальної підтримки  батьків, яких поновлено в батьківських правах

   Протягом року

   VII. Профілактика негативних явищ у дитячому та молодіжному колективі.

   Робота мобільного консультаційного пункту

   7.1

   Надання інформаційної, методичної допомоги фахівцям місцевих центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, об’єднаних територіальних громад щодо здійснення просвітницько-профілактичної роботи.

   Протягом року

   7.2

   Здійснювати інформування населення щодо мережі державних та недержавних установ області, що проводять консультативну, профілактичну та лікувально-діагностичну роботу з ВІЛ/СНІД

   Протягом року

   7.3

   Забезпечити здійснення місцевими  центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді   соціально-психологічної підтримки та догляду за  ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД

   Протягом року

   7.4

   Забезпечити ефективне функціонування  мобільного консультаційного пункту соціальної роботи» ОЦСССДМ.

   Протягом року

   7.5

   Залучати волонтерів з числа молоді, яка навчається у навчальних закладах різного типу до:

   – профілактик негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі, попляризації здорового способу життя

   – проведення благодійних акцій

   Протягом року

    

   Організація  виїздів обласного мобільного консультаційного пункту:

    

   7.6

   Виїзна робота мобільного консультаційного пункту із соціальної роботи у Куликівську ОТГ з питань популяризації відповідального батьківства, попередження сімейного неблагополуччя, підготовки молоді до сімейного життя

   лютий

   7.7

   Виїзна робота мобільного консультаційного пункту із соціальної роботи до Срібнянського району (Дігтяри, Сокиринці) з метою проведення просвітницько -профілактичної  роботи з питань популяризації відповідального батьківства, попередження сімейного неблагополуччя, підготовки молоді до сімейного життя

   березень

   7.8

   Виїзна робота мобільного консультаційного пункту з соціальної роботи в Ічнянській ОТГ  з питань популяризації відповідального батьківства, попередження сімейного неблагополуччя, підготовки молоді до сімейного життя

   квітень

   7.9

   Виїзна робота мобільного консультаційного пункту із соціальної роботи до Киселівської  ОТГ  з метою проведення просвітницько - профілактичної  роботи з питань популяризації відповідального батьківства, попередження сімейного неблагополуччя, підготовки молоді до сімейного життя

   квітень

   7.10

   Виїзна робота мобільного консультаційного пункту з соціальної роботи  до Сосницької  ОТГ з метою популяризації відповідального батьківства, попередження сімейного неблагополуччя, підготовки молоді до сімейного життя

   травень

   7.11

   Виїзна робота мобільного консультаційного пункту із соціальної роботи Ріпкинсьому районі (Добрянська ОТГ)  з метою проведення просвітницько - профілактичної  роботи з питань популяризації відповідального батьківства, попередження сімейного неблагополуччя, підготовки молоді до сімейного життя

   червень

   7.12

   Виїзна робота мобільного консультаційного пункту із соціальної роботи  в Ніжинському райні (Талалаївська ОТГ) з метою проведення просвітницько – профілактичної  роботи з питань популяризації відповідального батьківства, попередження сімейного неблагополуччя, підготовки молоді до сімейного життя

   липень

   7.13

   Виїзна робота мобільного консультаційного пункту із соціальної роботи Коропському районі (Понорницька ОТГ)  з метою проведення просвітницько - профілактичної  роботи з питань популяризації відповідального батьківства, попередження сімейного неблагополуччя, підготовки молоді до сімейного життя

   серпень

   7.14

   Виїзна робота мобільного консультаційного пункту із соціальної роботи В Городнянському районі (Вихвостівська  ОТГ) з метою проведення просвітницько – профілактичної  роботи з питань популяризації відповідального батьківства, попередження сімейного неблагополуччя, підготовки молоді до сімейного життя

    

   вересень

   7.15

   Виїзна робота мобільного консультаційного пункту із соціальної роботи в Мринській  ОТГ з метою проведення просвітницько –профілактичної  роботи з питань популяризації відповідального батьківства, попередження сімейного неблагополуччя, підготовки молоді до сімейного життя

   жовтень

   7.16

   Виїзна робота мобільного консультаційного пункту із соціальної роботи до Прилуцького раойну (Яблунівська, Суховополовецька ОТГ)  з метою проведення просвітницько - профілактичної  роботи з питань популяризації відповідального батьківства, попередження сімейного неблагополуччя, підготовки молоді до сімейного життя

   листопад

   VIII. Надання практичної та методичної допомоги

   8.1

   Методичні зустрічі працівників місцевих  ЦСССДМ, фахівців із соціальної роботи з представниками обласного центру  з актуальних питань  соціальної роботи

   Протягом року

   8.2

   Супервізії із  працівниками місцевих центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, спеціалістами та фахівцями із соціальної роботи об’єднаних територіальних громад  щодо здійснення  соціального супроводження прийомних сімей та ДБСТ

   Протягом року

   8.3

   Супервізії із  працівниками центрів  СССДМ, спеціалістами, фахівцями із соціальної роботи області  щодо здійснення соціального супроводу сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

   Протягом року

   8.4

   Надання методичної та практичної  допомоги спеціалістам, фахівцям із соціальної роботи ОТГ:

   • Куликівській
   • Срібнянській
   • Ічнянській
   • Киселівській
   • Сосницькій
   • Добрянській
   • Талалаївській (Ніжинського р)
   • Понорницькій
   • Вихвостівській
   • Мринській
   • Яблунівській

   Протягом року

   8.5

   Моніторинг надання соціальних послуг за результатами статистичної звітності

   Протягом року

   8.6

   Надання методичних рекомендацій, листів з питань соціальної роботи (за окремим планом)

   Протягом року

   IX. Інформаційно-рекламне забезпечення діяльності Центру.

   Співпраця із засобами масової інформації

   9.1

   Відеопрезентація роботи обласного,  місцевих центрів  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

   закладів соціального обслуговування

   За потреби

   9.2

   Організація співпраці між  центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та засобами масової інформації щодо висвітлення соціальної роботи

   Протягом року

   9.3

   Підготовка та видання інформаційно-аналітичних матеріалів  щодо здійснення соціальної роботи центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у 2019 році

   Січень-лютий 

   9.4

   Забезпечення наповнення сайту ОЦСССДМ

   Протягом року

   9.5

   Забезпечити розробку та виготовлення соціально- рекламної продукції з різних питань соціальної роботи (за окремим планом)

   Протягом року

   9.6

   Забезпечити моніторинг інформаційної, соціально-рекламної діяльності  центрів СССДМ області

   Щоквартально

   X. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Центру. Планування роботи ОЦСССДМ

   10.1

   Узагальнення, перевірка, складання звітів із реалізації загальнодержавних програм, постанов КМУ, галузевих наказів, інших нормативно-правових актів із соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю.

   Протягом року

   10.2

   Підготовка  інформаційних, аналітично-статистичні  матеріалів щодо діяльності  центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

   За потреби

   10.3

   Підготовка  відомчо-статистичних звітів діяльності ЦСССДМ

   Щоквартально

   10.4

   Підготовка тижневих планів роботи обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

   Щотижня

   10.5

   Підготовка перспективного плану роботи обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на 2021 рік

   Листопад

   10.6

   Підготовка квартальних   планів роботи обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

   Щоквартально

   ХІ. Організаційно-правова та кадрова робота

   11.1

   Правове забезпечення діяльності обласного центру

   Протягом року

   11.2

   Пролонгування  та укладення угод щодо співпраці обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з соціальними партнерами щодо реалізації загальнодержавних та регіональних соціальних програм

   Січень

   Лютий

   11.3

   Поповнення банку даних нормативно-правових документів

   Протягом року

   11.4

   Надання індивідуальних консультацій з правових питань різним категоріям громадян

   Протягом року

   11.5

   Організація та проведення апаратних навчань працівників ОЦСССДМ (за окремим планом).

   За потреби

   11.6

   Підготовка документів для  нагородження працівників  ЦСССДМ, закладів соціального обслуговування регіону.

   Протягом року

   11.7

   Здійснення контролю за проходженням та виконанням документів у ОЦСССДМ. Системне оновлення переліку контрольних  документів.

   Протягом року

   11.8

   Організація та проходження практики студентами вищих навчальних закладів  області на базі ОЦСССДМ.

   Протягом року

   11.9

   Внесення змін до посадових інструкцій працівників обласного центру СССДМ, трудових книжок (за потреби).

   Протягом року

   11.10

   Забезпечити розгляд листів, заяв, скарг громадян, сприяти об’єктивному і своєчасному вирішенню питань які входять до компетенції центру

   Протягом року

   11.11

   Укладенням договорів (контрактів), підготувка та здійснення контролю за їх виконанням, здійснення правової оцінки проектів таких договорів (контрактів)

   Протягом року

   11.12

   Підготовка проектів наказів:

   – з основної діяльності обласного центру, ведення журналу реєстрації цих наказів

   – кадрових питань, ведення журналу реєстрації цих наказів

   – про відрядження працівників обласного центру, ведення журналу реєстрації цих наказів

   – про відпустки працівників обласного центру, ведення журналу реєстрації цих наказів

   Протягом року

   11.13

   Організувати ведення та зберігання:

   – особових справ працівників обласного центру, книги обліку руху особових справ

   – трудових книжок працівників обласного центру, книги  обліку руху трудових книжок

   Протягом року

   11.14

   Підготовка графіку відпусток працівників обласного центру

   Грудень

   11.15

   Підготувати інформації та звіти щодо:

   – кадрового забезпечення центрів СССДМ області

   – про чисельність, склад і рух кадрів працівників центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді області

   – кількісного аналізу комунальних закладів та установ, що надають соціальні послуги в об’єднаних територіальних громадах   області

   – про прийнятих працівників (міський центр зайнятості – за потреби

    – про наявність вакансій (міський центр зайнятості – за потреби)

   Щоквартально

    

    

    

   Щомісяця

    

    

    

   XII.  Участь в організації та проведенні акцій, заходів

   12.1

   Участь в акції до Дня  сім’ї

   Травень

   12.2

   Акція «16 днів без насильства»

   Листопад

   12.3

   Акція до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом

   Грудень

   12.4

   Тиждень права

   Грудень

   XIII. Фінансово-економічна діяльність

   13.1

   Надання районним/міським ЦСССДМ практичної допомоги з питань ведення бухгалтерського обліку.

   Протягом року

   13.2

   Підготовка інформації (аналіз, звіти, листування) оперативного характеру.

   Протягом року

   13.3

   Внесення змін до плану заходів відповідно до потреб і фінансового стану закладів.

   Протягом року

   XIV.  Сприяння діяльності закладів соціального обслуговування

   14.1

   Надання практичної та методичної допомоги обласному соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа

   Протягом року

   14.2

   Надання практичної та методичної допомоги обласному центру соціально-психологічної допомоги

   Протягом року

   Назад

   15 Травня 2019 11:15
   28 Листопада 2018 11:58
   19 Березня 2018 15:51
   02 Лютого 2018 09:51