Анонси
   Соціальні послуги

   Назад

   Надання базових соціальних послуг, визначених частиною шостою статті 16 Закону України “Про соціальні послуги”, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечують Київська та Севастопольська міські держадміністрації, районні, районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчі органи міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад.

   Класифікатор соціальних послуг  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0643-20#Text

   Перелік базових соціальних послуг

    

   Код

   Назва соціальної послуги

   Короткий опис соціальної послуги

   Отримувачі соціальної послуги

   Місце надання соціальної послуги

   Строк надання

   015.1

   Догляд вдома

   допомога в самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, годування), пересуванні в побутових умовах, веденні домашнього господарства (закупівля і доставка продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, косметичне прибирання житла, оплата комунальних платежів, прання білизни, дрібний ремонт одягу), в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами (виклик лікаря, працівників комунальних служб, транспортних служб тощо); навчання навичкам самообслуговування; допомога в забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними; психологічна підтримка; інформування та представництво інтересів

   особи похилого віку;
   діти з інвалідністю;
   особи з інвалідністю;
   особи з тяжкими формами захворювання (у тому числі до встановлення інвалідності);
   особи з психічними та поведінковими порушеннями

   (комбіновані порушення)

   за місцем проживання отримувача соціальної послуги;
   за місцем перебування отримувача соціальної послуги (вдома)

   постійно/тимчасово

   015.3

   Денний догляд

   забезпечення умов для денного перебування; забезпечення харчуванням; допомога у самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, прийом ліків, годування); спостереження за станом здоров'я, надання реабілітаційних послуг; формування та підтримка навичок самообслуговування; психологічна підтримка; соціально-трудова адаптація; організація денної зайнятості

   особи похилого віку;
   особи з інвалідністю;
   особи з тяжкими формами захворювання (у тому числі до встановлення інвалідності);
   особи з психічними та поведінковими порушеннями

   (комбіновані порушення)

   напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги

   постійно/тимчасово

   015.3.1

   Денний догляд дітей з інвалідністю

   соціальна реабілітація; соціально-трудова адаптація та організація дозвілля; участь отримувачів та членів їх сімей їхніх родичів у вирішенні конкретних соціальних проблем; догляд; навчання батьків осіб що їх заміняють

   діти з інвалідністю;
   діти з тяжкими захворюваннями, розладами, травмами, станами (у тому числі до встановлення інвалідності)

   напівстаціонарно у приміщенні надавача соціальної послуги

   постійно/тимчасово

   009.0

   Підтримане проживання

   009.1

   Підтримане проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю

   забезпечення проживання особи або групи осіб; консультування; навчання, розвиток та підтримка навичок самообслуговування та інших навичок, необхідних для самостійного проживання; допомога в організації розпорядку дня; організація медичного патронажу; допомога у веденні домашнього господарства (закупівля і доставка продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, косметичне прибирання); представництво інтересів; допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами

   громадяни похилого віку;
   особи з інвалідністю

   за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги (вдома);
   стаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги

   постійно/тимчасово

   009.2

   Підтримане проживання бездомних осіб

   забезпечення проживання особи або групи осіб, консультування, навчання, розвиток та підтримка навичок самостійного проживання; допомога в організації розпорядку дня; організація медичного патронажу; допомога у веденні домашнього господарства (закупівля і доставка продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, косметичне прибирання); представництво інтересів; допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами

   бездомні особи

   стаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги

   постійно/тимчасово

   009.3

   Транзитне підтримане проживання / учбова соціальна квартира (будинок)

   короткотермінове проживання для особи або групи осіб, допомога у вирішенні соціальних проблем, розвиток навичок та вмінь необхідних для підготовки до самостійного життя у своїй звичайній обстановці або в умовах підтриманого проживання з групою осіб, де створені умови, наближені до сімейних; забезпечення соціальної підтримки на рівні здатності людини функціонувати і сприяти особистій відповідальності за своє життя

   випускники інтернатних закладів, у тому числі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
   особи з інтелектуальними, психічними та поведінковими порушеннями

   (комбіновані порушення)

   за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги (вдома);
   стаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги

   тимчасово

   013.0

   Соціальна адаптація

   навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції; представництво інтересів; корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; надання психологічної підтримки; посередництво та консультування; допомога в оформленні документів; сприяння працевлаштуванню; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв'язків; організація клубів за інтересами, клубів активного довголіття, університетів третього віку; допомога в організації денної зайнятості та дозвілля; сприяння організації та діяльності груп самодопомоги

   особи похилого віку;
   діти та дорослі з інвалідністю, в тому числі з психічними та поведінковими порушеннями, моторними та комплексними порушеннями;
   особи, які перебувають/перебували в спеціалізованих або інтернатних закладах;
   учасники бойових дій;
   особи, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк

   за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги (вдома);
   в приміщенні надавача соціальної послуги;
   на робочому місці

   постійно/тимчасово

   014.0

   Соціальна інтеграція та реінтеграція

   допомога в оформленні документів; допомога в отриманні реєстрації місця проживання/перебування; сприяння в отриманні житла, працевлаштуванні тощо; корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; надання психологічної підтримки; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв'язків; сприяння організації та діяльності груп самодопомоги; сприяння в отриманні послуги перекладу, вивчення державної мови; сприяння у встановленні зв'язків із національно-культурними організаціями співвітчизників

   внутрішньо переміщені особи;
   особи, постраждалі від торгівлі людьми;
   бездомні особи;
   біженці;
   шукачі притулку;
   національні меншини;
   діти та особи, які перебувають / перебували в спеціалізованих або інтернатних закладах

   напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги;
   за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги

   тимчасово

   005.0

   Надання притулку

   надання ліжко-місця з комунально-побутовими послугами; забезпечення твердим, м'яким інвентарем, одягом, взуттям, харчуванням; створення умов для здійснення санітарно-гігієнічних заходів, дотримання особистої гігієни; організація збереження особистих речей; допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями, службами

   бездомні особи;
   особи, постраждалі домашнього насильства;
   особи / сім'ї, яким завдано шкоду через пожежу, стихійне лихо, катастрофу, бойові дії, терористичний акт, тимчасову окупацію, збройний конфлікт та які залишились без житла або проживання у їхньому житлі є неможливим

   стаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги

   постійно/тимчасово/одноразово/екстрено (кризово)

   012.0

   Екстрене (кризове) втручання

   перша психологічна допомога; консультування; інформування; представництво інтересів; допомога в організації отримання безоплатної правової, невідкладної медичної допомоги, притулку тощо

   особи, постраждалі від домашнього насильства;
   особи, постраждалі від торгівлі людьми;
   особи, яким завдана шкода пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією

   за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг (в тому числі вдома);
   у приміщенні надавача соціальних послуг;
   за місцем перебування отримувача соціальних послуг поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг, у тому числі на вулиці

   екстрено (кризово)/одноразово

   002.0

   Консультування

   допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу зі складної життєвої ситуації; психологічне консультування; надання інформації про соціально безпечну поведінку

   особи / сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах

   за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги (вдома);
   напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги;
   через мережу Інтернет за допомогою засобів рухомого (мобільного), фіксованого зв'язку

   одноразово/тимчасово/екстрено (кризово)

   010.0

   Соціальний супровід

   010.1

   Соціальний супровід сімей / осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах

   консультування, регулярні зустрічі чи відвідування отримувача соціальної послуги з метою моніторингу виконання завдань, спрямованих на розв'язання складної життєвої ситуації отримувача соціальної послуги; допомога в усвідомленні значення дій та/або розвиток вміння керувати ними; навчання та розвиток соціальних навичок, навичок виховання та догляду за дітьми, управління домогосподарством; консультування, психологічна підтримка

   сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах

   за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг (вдома);
   напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги;
   за місцем перебування отримувача соціальних послуг;
   поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг

   тимчасово

   010.2

   Соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

   допомога у створенні та підтримці позитивного соціально-психологічного клімату в сім'ї; адаптація дитини в нових умовах; створення належних умов для забезпечення індивідуальних потреб дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, у розвитку та вихованні; захист майнових, житлових та інших прав дитини; сприяння навчанню та розвитку дитини; допомога у зміцненні / відновленні родинних та суспільно корисних зв'язків; допомога у створенні та забезпеченні умов для пріоритетного права дитини на усиновлення; підготовка дитини до виходу із сім'ї, у тому числі і до самостійного життя

   сім'ї, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування,

   за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг (вдома);
   напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги;
   за місцем перебування отримувача соціальних послуг;
   поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг

   Постійно/тимчасово

   004.0

   Представництво інтересів

   ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг за його дорученням (за бажанням - нотаріально оформленим); допомога в оформленні або відновленні документів; сприяння в реєстрації місця проживання або перебування; допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв'язків; сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання / перебування, встановленні зв'язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо; допомога в забезпеченні технічними засобами реабілітації

   особи / сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах

   напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги;
   за місцем перебування отримувача соціальних послуг поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг (крім вулиці)

   одноразово/ тимчасово

   003.0

   Посередництво

   допомога у врегулюванні конфліктів; ведення переговорів; опрацювання шляхів та умов розв'язання конфлікту

   особи / сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах

   напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги;
   за місцем, визначеним посередником/медіатором і погодженим з усіма учасниками посередництва (медіації)

   тимчасово

   007.0

   Соціальна профілактика

   організація навчання та просвіти (лекції, бесіди, вистави, акції, створення та розповсюдження рекламно-інформаційних та просвітницьких матеріалів тощо); організація простору безпеки та розвитку; консультування; представництво інтересів; посередництво; інформування з питань соціальних послуг, стосовно здорового способу життя, профілактики суспільно небезпечних хвороб, протиправної поведінки, інституалізації дітей та дорослих з інвалідністю, дітей з групи ризику та громадян похилого віку, дискримінації, а також з питань толерантного ставлення до вразливих груп населення

   вразливі групи населення;
   особи / сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах

   у приміщенні надавача соціальних послуг;
   за місцем перебування отримувача соціальних послуг;
   поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг, у тому числі на вулиці;
   через мережу Інтернет за допомогою засобів рухомого (мобільного), фіксованого зв'язку

   одноразово/тимчасово

   019.0

   Натуральна допомога

   надання продуктів харчування, предметів і засобів особистої гігієни, санітарно-гігієнічних засобів та засобів догляду, одягу, взуття та інших предметів першої необхідності; організація харчування; забезпечення паливом; пошиття одягу, ремонт одягу та/або взуття; перукарські послуги; прання білизни та одягу; ремонтні роботи; обробіток присадибної ділянки, косіння трави біля будинку, рубання та розпилювання дров; косметичне, вологе, генеральне прибирання тощо

   малозабезпечені особи;
   громадяни похилого віку;
   особи з інвалідністю особи, які мають невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування / потребують паліативної допомоги;
   особи, яким завдана шкода пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією;
   бездомні особи;
   особи, звільнені від відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;
   біженці / шукачі притулку

   за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг (вдома);
   за місцем перебування отримувача соціальних послуг поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг, у тому числі на вулиці

   тимчасово/постійно/одноразово

   021.0

   Фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, з інтелектуальними, сенсорними, фізичними, моторними, психічними та поведінковими порушеннями

   надання допомоги при переміщенні у громадських місцях і транспорті для відвідування органів державної влади та місцевого самоврядування, установ, організацій та закладів освіти, надавачів медичних, соціальних та реабілітаційних послуг тощо, купівлі товарів, робіт і послуг, у тому числі заповнення бланків, написання заяв, читання інформації під час такого відвідування, та інше

   особи з інвалідністю, в тому числі:
   особи з порушенням зору;
   особи з порушенням опорно-рухового апарату;
   особи з інтелектуальними порушеннями;
   особи з психічними порушеннями та поведінковими порушеннями (комбіновані порушення)

   за місцем перебування отримувача соціальних послуг;
   поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг

   тимчасово/постійно/одноразово

   022.0

   Переклад жестовою мовою

   переклад жестовою мовою (у тому числі з використанням знакових систем) та словесною мовою під час відвідування особами з порушеннями слуху та мовлення адміністративних органів, соціальних, медичних, освітніх та інших установ і закладів, при купівлі товарів, робіт і послуг

   особи з порушеннями слуху та мовлення

   за місцем перебування отримувача соціальних послуг, за та поза місцем проживання та в приміщенні надавача соціальних послуг

   тимчасово/постійно

   008.1

   Догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних

   забезпечення умов для проживання, наближених до сімейних (харчуванням, одягом, взуттям, твердим і м'яким інвентарем, ведення домашнього господарства, організація дозвілля тощо), формування та підтримка навичок самообслуговування, побутових навичок, необхідних для організації самостійного життя; виховання та розвиток індивідуальних здібностей, сприяння в отриманні освітніх, медичних, реабілітаційних і соціальних послуг у відповідних закладах

   діти-сироти / діти, позбавлені батьківського піклування, у тому числі діти з обмеженою життєдіяльністю;
   діти та молодь з інвалідністю; діти, щодо батьків яких ще не прийнято рішення про позбавлення батьківських прав

   стаціонарно в приміщенні надавача соціальних послуг

   постійно/тимчасово

   020.0

   Супровід під час інклюзивного навчання

   надання допомоги в пересуванні, самообслуговуванні, комунікації, харчуванні, орієнтації у просторі, а також у забезпеченні безпеки дітям під час перебування в закладах дошкільної та загальної середньої освіти

   діти з особливими освітніми потребами, в тому числі діти з інвалідністю

   за місцем перебування отримувача соціальних послуг поза межами місця проживання та приміщенні надавача соціальних послуг

   тимчасово/постійно

   001.0

   Інформування

   надання інформації з питань соціального захисту населення, у тому числі переліку та адрес надавачів соціальних послуг, умов їх отримання, тарифів на платні соціальні послуги; надання інформації щодо отримання медичної, правової допомоги, адміністративних послуг та інших видів допомоги, робіт, послуг

   вразливі групи населення;
   особи / сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах

   за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги (вдома / на вулиці);
   напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги;
   поза межами приміщення надавача соціальної послуги через мережу Інтернет;
   за допомогою засобів рухомого (мобільного), фіксованого зв'язку

   одноразово/екстрено (кризово)

   Назад

   15 Травня 2019 11:15
   28 Листопада 2018 11:58
   19 Березня 2018 15:51
   02 Лютого 2018 09:51