Анонси
  2020

  Назад

  Перспективний  план

  роботи Чернігівського  обласного центру

  соціальних служб для сім’ї, дітей  та молоді

  на 2020 рік

  № з/п

  Назва заходу

  Відповідальний

  Термін проведення

  1. Нормативно-правове забезпечення діяльності Центру. Питання взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування, недержавними організаціями

  1.1

  Участь директора в засіданнях колегії обласної державної адміністрації

  Кот А.А.

  Протягом року

  1.2

  Участь директора, заступника  директора у роботі колегій районних державних адміністрацій, сесій районних, міських, селищних рад, засіданнях виконавчих комітетів міських рад, засіданнях координаційних рад, комісій, дорадчих органів, робочих зустрічах з головами об’єднаних територіальних громад

  Кот А.А.

  Старовойт О.П.

  Протягом року

  1.3

  Співпраця з головами райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад щодо подальшого функціонування  центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, організації надання соціальних послуг сім’ям з дітьми, молодим особам  в об’єднаних територіальних громадах

  Кот А.А.

  Старовойт О.П.

  Протягом року

  1.4

  Підготовка пропозицій, рекомендацій, зауважень стосовно формування регіональної політики, розробки цільових програм  та вдосконалення нормативно-правових актів у сфері здійснення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю (за потреби)

  Начальники відділів

  Протягом року

  1.5

  Залучення  недержавних організацій до соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

  Поповнення банку даних таких недержавних організацій.

  Начальники відділів, працівники Центру

  Протягом року

  1.6

  Укладення/поновлення угод, планів спільних дій про співпрацю з установами, організаціями різних форм власності щодо реалізації соціальних програм.

  Юрисконсульт

   

  II. Проведення семінарів, навчань, засідань за «круглим столом», підвищення кваліфікації працівників центрів СССДМ, спеціалістів, фахівців із соціальної роботи об’єднаних територіальних громад

  2.1

  Нарада директорів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, за підсумками роботи у 2019 році та визначення пріоритетних напрямків діяльності у 2020 році

  Кот А.А.

  Старовойт О.П.

  Лютий

  2.2

  Нарада директорів  за підсумками роботи у першому півріччі 2020 року

  Кот А.А.

  Старовойт О.П.

  Липень

  2.3

  Навчальний семінар для новопризначених спеціалістів  місцевих центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, спеціалістів, фахівців із соціальної роботи об’єднаних територіальних громад  з питань виявлення та надання соціальних послуг сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах

  Старовойт О.П.

  Шпитальна О.М.

  Щопівроку

  2.4

  Навчальний семінар для фахівців із соціальної роботи з питань надання послуг сім’ях, в які повертаються діти із закладів інституційного догляду

  Начальники відділів

  Голік М.П.

  Березень

  2.5

  Навчальний семінар з питань якісного соціального супроводження сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

  Начальники відділів

  Лукашенко С.М.

  Голік М.П.

  Квітень

  2.6

  Навчально-практичний семінар  для фахівців із соціальної роботи з питань надання соціальних послуг особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

  Начальники відділів

  Голік М.П.

  Травень

  2.7

  Навчально-практичний семінар для начальників відділів соціальної роботи центрів СССДМ  щодо актуальних питань соціальної роботи з різними категоріями сімей, дітей та молоді

  Начальники відділів

  Червень

  2.8

  Навчально-практичний семінар для психологів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

  Начальники відділів

  Хатнюк Н.В.

  Липень

  2.9

  Навчальний семінар з питань соціальної роботи щодо надання соціальних послуг сім’ям, члени яких перебувають у конфлікті із законом

  Начальники відділів

  Богдан Ю.Л.

  Серпень

  2.10

  Навчально-практичний семінар з питань надання соціальних послугу часникам АТО та їх  сім’ям

  Начальники відділів

  Велько Ю.В.

  Вересень

  2.11

  Навчально-практичний семінар  з питань профілактики насилля в сім’ї та надання соціальних послуг сім’ям, в яких зафіксовано насилля

  Начальники відділів

  Велько Ю.В.

  Жовтень

  2.12

  Навчально-практичний семінар з питань надання соціальних послуг ВІЛ-інфікованим

  Начальники відділів

  Руденко О.В.

  Листопад

  2.13

  Підвищення кваліфікації фахівців із соціальної роботи з питань   надання соціальних послуг сім’ям з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, відповідно до державних стандартів

  Кот А.А.

  Старовойт О.П.

  Шпитальна О.М.

  Травень,

  Серпень

  2.14

  Засідання «за круглим столом» на тему «Підвищення якості надання соціальних послуг: практика, досвід, пріоритети»

  Начальники відділів

  Квітень

  2.15

  Засідання «за круглим столом» з питань забезпечення соціальним супроводом осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в ході придбання житла.

  Начальники відділів

  Голік М.П.

  Березень

  III Розвиток сімейних форм виховання

  3.1

  Організація в області інформаційно-рекламної кампанії щодо популяризації сімейних форм  виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

   

  Місцеві центри СССДМ

   

  3.2

  Організація  проведення навчання кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі

  Лукашенко С.М.

  Лютий

  Травень

  Серпень

  Листопад

  3.3

  Забезпечення організації та проведення навчань для прийомних батьків,  батьків–вихователів з метою підвищення їх виховного потенціалу:

  Лукашенко С.М.

  Протягом року

   

  • сім’ї яких функціонують 4 роки;

   

  Березень

   

  • сім’ї яких функціонують 6 років;

   

  Квітень

   

  • сім’ї яких функціонують 8 років;

   

  Липень

   

  • сім’ї яких функціонують 10 років;

   

  Жовтень

   

  • сім’ї яких функціонують 12 років;

   

  Вересень

   

  • сім’ї яких функціонують 2 роки.

   

  Грудень

  3.4

  Поповнення банку даних    кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі

   

  постійно

  3.5

  Забезпечення систематичного оновлення  соціальних паспортів прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу

   

  Січень

  3.6

  Надання методичної допомоги центрам соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо здійснення соціального супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та супроводу сімей опікунів та піклувальників  

  Лукашенко С.М.

  Голік М.П.

  Протягом року

  3.7

  Забезпечення координації та  контролю за якістю здійснення соціального супроводження дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, опікунів та піклувальників

  Лукашенко С.М.

  Голік М.П.

  Протягом року

  3.8

  Здійснення супервізійних зустрічей з прийомними сім’ями, дитячими будинками сімейного типу, спеціалістами, які супроводжують такі сім’ї

  Лукашенко С.М.

  Протягом року

  3.9

  Забезпечення діяльності щодо удосконалення форм і методів добору та підготовки кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі 

  Лукашенко С.М.

  Протягом року

  3.10

  Інспектування сімей кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники (за потребою).

  Лукашенко С.М.

  За потреби

  IV Розвиток послуги патронату над дитиною

  4.1

  Організація інформаційно-рекламної кампанії  щодо послуги патронату над дитиною

  Хатнюк Н.В.

  Протягом року

  4.2

  Первинний відбір кандидатів у патронатні вихователі

  Хатнюк Н.В.

  Протягом року

  4.3

  Здійснення  оцінки потреб дитини та її сім’ї кандидатів у патронатні вихователі

  Хатнюк Н.В.

  Протягом року

  4.4

  Організація навчання кандидатів у патронатні вихователі та членів їх сімей, що братимуть участь у наданні послуги з патронату над дитиною.

  Хатнюк Н.В.

  За потреби

  4.5

  Організація навчання міждисциплінарної команди

  Хатнюк Н.В.

  За потреби

  V Розвиток наставництва

  5.1

   Організація  інформаційної кампанії  про наставництво 

  Голік М.П.

  Протягом року

  5.2

  Надання консультацій з питань наставництва зацікавленим особам

  Голік М.П.

  Протягом року

  5.3

   Відбір кандидатів у наставники

  Голік М.П.

  Протягом року

  5.4

  Організація співпраці з інтернатними закладами щодо поширення в закладах наставництва над дітьми

  Голік М.П.

  Протягом року

  5.5

  Забезпечення  співпраці із закладами з метою поширення інформації про наставництво серед працівників закладів, дітей та їх батьків

  Голік М.П.

  Протягом року

  5.6

  Сприяння в установленні (формуванні) наставницьких стосунків

  Місцеві центри СССДМ

  Протягом року

  5.7

  Забезпечення навчання кандидатів у наставники

   

  За потреби

  VI Інформаційно-методичне забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, спеціалістів, фахівців із соціальної роботи об’єднаних територіальних громад щодо виявлення та надання соціальних послуг найуразливішим категоріям населення

  6.1

  Інформаційно-методичне забезпечення діяльності  центрів СССДМ, спеціалістів, фахівців із соціальної роботи об’єднаних територіальних громад  з питань раннього виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у  складних життєвих обставинах, та інших соціально незахищених груп населення, які потребують соціальної підтримки та надання їм соціальних послуг

  Шпитальна О.М

  Протягом року

  6.2

  Методичне забезпечення  роботи центрів СССДМ, фахівців із соціальної роботи ОТГ, спрямованої на запобігання потрапляння осіб/сімей у складні життєві обставини, на формування відповідального батьківства, запобігання випадкам вилучення дитини із сім’ї; із сімейного середовища шляхом забезпечення соціального супроводу сімей, в яких діти перебувають у складних життєвих обставинах через невиконання батьками батьківських обов’язків; були відібрані без позбавлення батьків батьківських прав (за рішенням суду); перебувають у закладах державного утримання, щодо соціальної роботи із сім’ями, діти з яких перебувають в інтернатних закладах, з метою повернення їх до біологічних родин.

  Шпитальна О.М.

  Протягом року

  6.3

  Інформаційно-методична підтримка центрів СССДМ, спеціалістів, фахівців із соціальної роботи ОТГ щодо профілактики раннього соціального сирітства, формування відповідального батьківства

  Велько Ю.В.

  Протягом року

  6.4

  Надання методичної допомоги  центрам СССДМ, спеціалістам, фахівцям із соціальної роботи ОТГ щодо надання соціально-психологічної підтримки сім’ям учасників антитерористичної операції.

  Велько Ю.М.

   

  Протягом року

  6.5

  Інформаційно-методичне забезпечення  діяльності центрів СССДМ, спеціалістів, фахівців із соціальної роботи ОТГ  щодо попередження насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми.

  Велько Ю.В.

  Протягом року

  6.6

  Сприяння створенню груп взаємопідтримки людей, які зазнали насильства в сім’ї.

  Велько Ю.В.

  Протягом року

  6.7

  Інформаційно-методичне забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді області щодо організації роботи з питань протидії торгівлі людьми та надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми

  Велько Ю.В.

  Протягом року

  6.8

  Інформаційно-методичне забезпечення роботи центрів СССДМ, спеціалістів, фахівців із соціальної роботи ОТГ по здійсненню соціальної підтримки сімей та дітей, вагітних жінок, які живуть з ВІЛ.

  Велько Ю.В.

  Протягом року

  6.9

  Інформаційно-методичне забезпечення  роботи центрів СССДМ, спеціалістів, фахівців із соціальної роботи ОТГ щодо соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із числа випускників інтернатних закладів.

  Голік М.П.

  Протягом року

  6.10

  Сприяння в організації діяльності клубних об’єднань та творчих майстерень, що забезпечують творчий розвиток, організацію змістовного дозвілля і спілкування дітей та молоді з інвалідністю  місцевих центрів СССДМ

  Богдан Ю.Л.

  Протягом року

  6.11

  Сприяння створенню груп взаємопідтримки батьків, які мають дітей з інвалідністю.

  Богдан Ю.Л.

  Протягом року

  6.12

  Інформаційно-методичне забезпечення  діяльності місцевих  центрів СССДМ, спеціалістів, фахівців із соціальної роботи ОТГ щодо  соціального супроводу осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з метою захисту житлових прав таких осіб, надання їм соціальної підтримки в період працевлаштування, створення сім’ї та виховання власних дітей.

  Голік М.П.

  Протягом року

  6.13

  Інформаційно-методичне забезпечення  діяльності місцевих центрів СССДМ, спеціалістів, фахівців із соціальної роботи ОТГ щодо охоплення  соціальними послугами сімей, в яких діти хворіють на онкологічні та онкогематологічні, інші складні й рідкісні форми захворювань, а також сім’ї з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах через такі захворювання батьків або осіб, які їх замінюють.

  Богдан Ю.Л.

  Протягом року

  6.14

  Інформаційно-методичне забезпечення  діяльності місцевих центрів СССДМ, спеціалістів, фахівців із соціальної роботи ОТГ щодо соціальної підтримки сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, під опікою та піклуванням.

  Голік М.П.

  Протягом року

  6.15

  Інформаційно-методичне забезпечення  діяльності  центрів ЦСССДМ, спеціалістів, фахівців із соціальної роботи ОТГ щодо соціального патронажу осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, в також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом. 

  Богдан Ю.Л.

  Протягом року

  6.16

  Інформаційно-методичне забезпечення координації  діяльності ЦСССДМ, спеціалістів, фахівців із соціальної роботи ОТГ щодо здійснення соціальної роботи з внутрішньо переміщеними сім’ями/особами: здійснення оцінки потреб, забезпечення соціальним супроводом, надання психологічної допомоги

  Богдан Ю.Л.

  Протягом року

  6.17

  Забезпечення проведення моніторингу надання соціальних послуг  особам із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечення їх житлом,  працевлаштування осіб даної категорії після закінчення навчальних закладів (наказ) 

  Голік М.П.

  Щоквартально

  6.18

  Забезпечення проведення  моніторингу  взаємодії суб’єктів соціальної роботи щодо виявлення сімей у складних життєвих обставинах, якості надання їм соціальних послуг, в т.ч. послуги соціального супроводу  (наказ)

  Шпитальна О.М.

  Щоквартально

  6.19

  Моніторинг здійснення    перевірок  центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді   щодо цільового використання коштів при народженні дитини та одиноким матерям

  Шпитальна О.М.

  Щоквартально

  6.20

  Забезпечення соціальної підтримки  батьків, яких поновлено в батьківських правах

  Шпитальна О.М.

  Протягом року

   

   

   

   

  VII Профілактика негативних явищ у дитячому та молодіжному колективі. Робота мобільного консультаційного пункту

  7.1

  Надання інформаційної, методичної допомоги фахівцям місцевих центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, об’єднаних територіальних громад щодо здійснення просвітницько-профілактичної роботи.

  Велько Ю.В.

  Протягом року

  7.2

  Здійснювати інформування населення щодо мережі державних та недержавних установ області, що проводять консультативну, профілактичну та лікувально-діагностичну роботу з ВІЛ/СНІД

  Велько Ю.В.

  Протягом року

  7.3

  Забезпечити здійснення місцевими  центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді   соціально-психологічної підтримки та догляду за  ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД

  Руденко О.В.

  Протягом року

  7.4

  Забезпечити ефективне функціонування  мобільного консультаційного пункту соціальної роботи» ОЦСССДМ.

  Велько Ю.В.

  Протягом року

  7.5

  Залучати волонтерів з числа молоді, яка навчається у навчальних закладах різного типу до:

  – профілактик негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі, попляризації здорового способу життя

  – проведення благодійних акцій

   

  Протягом року

   

  Організація  виїздів обласного мобільного консультаційного пункту:

   

   

  7.6

  Виїзна робота мобільного консультаційного пункту із соціальної роботи у Куликівську ОТГ з питань популяризації відповідального батьківства, попередження сімейного неблагополуччя, підготовки молоді до сімейного життя

  Велько Ю.В.

  лютий

  7.7

  Виїзна робота мобільного консультаційного пункту із соціальної роботи до Срібнянського району (Дігтяри, Сокиринці) з метою проведення просвітницько -профілактичної  роботи з питань популяризації відповідального батьківства, попередження сімейного неблагополуччя, підготовки молоді до сімейного життя

  Велько Ю.В.

  березень

  7.8

  Виїзна робота мобільного консультаційного пункту з соціальної роботи в Ічнянській ОТГ  з питань популяризації відповідального батьківства, попередження сімейного неблагополуччя, підготовки молоді до сімейного життя

  Велько Ю.В.

  квітень

  7.9

  Виїзна робота мобільного консультаційного пункту із соціальної роботи до Киселівської  ОТГ  з метою проведення просвітницько - профілактичної  роботи з питань популяризації відповідального батьківства, попередження сімейного неблагополуччя, підготовки молоді до сімейного життя

  Велько Ю.В.

  квітень

  7.10

  Виїзна робота мобільного консультаційного пункту з соціальної роботи  до Сосницької  ОТГ з метою популяризації відповідального батьківства, попередження сімейного неблагополуччя, підготовки молоді до сімейного життя

  Велько Ю.В.

  травень

  7.11

  Виїзна робота мобільного консультаційного пункту із соціальної роботи Ріпкинсьому районі (Добрянська ОТГ)  з метою проведення просвітницько - профілактичної  роботи з питань популяризації відповідального батьківства, попередження сімейного неблагополуччя, підготовки молоді до сімейного життя

  Велько Ю.В.

  червень

  7.12

  Виїзна робота мобільного консультаційного пункту із соціальної роботи  в Ніжинському райні (Талалаївська ОТГ) з метою проведення просвітницько – профілактичної  роботи з питань популяризації відповідального батьківства, попередження сімейного неблагополуччя, підготовки молоді до сімейного життя

  Велько Ю.В.

  липень

  7.13

  Виїзна робота мобільного консультаційного пункту із соціальної роботи Коропському районі (Понорницька ОТГ)  з метою проведення просвітницько - профілактичної  роботи з питань популяризації відповідального батьківства, попередження сімейного неблагополуччя, підготовки молоді до сімейного життя

  Велько Ю.В.

  серпень

  7.14

  Виїзна робота мобільного консультаційного пункту із соціальної роботи В Городнянському районі (Вихвостівська  ОТГ) з метою проведення просвітницько – профілактичної  роботи з питань популяризації відповідального батьківства, попередження сімейного неблагополуччя, підготовки молоді до сімейного життя

   

  Велько Ю.В.

  вересень

  7.15

  Виїзна робота мобільного консультаційного пункту із соціальної роботи в Мринській  ОТГ з метою проведення просвітницько –профілактичної  роботи з питань популяризації відповідального батьківства, попередження сімейного неблагополуччя, підготовки молоді до сімейного життя

  Велько Ю.В.

  жовтень

  7.16

  Виїзна робота мобільного консультаційного пункту із соціальної роботи до Прилуцького раойну (Яблунівська, Суховополовецька ОТГ)  з метою проведення просвітницько - профілактичної  роботи з питань популяризації відповідального батьківства, попередження сімейного неблагополуччя, підготовки молоді до сімейного життя

  Велько Ю.В.

  листопад

  VIII Надання практичної та методичної допомоги

  8.1

  Методичні зустрічі працівників місцевих  ЦСССДМ, фахівців із соціальної роботи з представниками обласного центру  з актуальних питань  соціальної роботи

  Працівники ОЦСССДМ

  Протягом року

  8.2

  Супервізії із  працівниками місцевих центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, спеціалістами та фахівцями із соціальної роботи об’єднаних територіальних громад  щодо здійснення  соціального супроводження прийомних сімей та ДБСТ

   

  Протягом року

  8.3

  Супервізії із  працівниками центрів  СССДМ, спеціалістами, фахівцями із соціальної роботи області  щодо здійснення соціального супроводу сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

  Працівники

  ОЦСССДМ

  Протягом року

  8.4

  Надання методичної та практичної  допомоги спеціалістам, фахівцям із соціальної роботи ОТГ:

  • Куликівській
  • Срібнянській
  • Ічнянській
  • Киселівській
  • Сосницькій
  • Добрянській
  • Талалаївській (Ніжинського р)
  • Понорницькій
  • Вихвостівській
  • Мринській
  • Яблунівській

  Працівники ОЦСССДМ

  Протягом року

  8.5

  Моніторинг надання соціальних послуг за результатами статистичної звітності

   

  Протягом року

  8.6

  Надання методичних рекомендацій, листів з питань соціальної роботи (за окремим планом)

   

   

  IX. Інформаційно-рекламне забезпечення діяльності Центру. Співпраця із засобами масової інформації

  9.1

  Відеопрезентація роботи обласного,  місцевих центрів  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

  закладів соціального обслуговування

  Снитко О.В.

  За потреби

  9.2

  Організація співпраці між  центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та засобами масової інформації щодо висвітлення соціальної роботи

  Снитко О.В.

  Протягом року

  9.3

  Підготовка та видання інформаційно-аналітичних матеріалів  щодо здійснення соціальної роботи центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у 2019 році

  Старовойт О.П.

  Снитко О.В.

  Січень-лютий 

  9.4

  Забезпечення наповнення сайту ОЦСССДМ

  Снитко О.В.

  Протягом року

  9.5

  Забезпечити розробку та виготовлення соціально- рекламної продукції з різних питань соціальної роботи (за окремим планом)

  Кот А.А.

  Старовойт О.П.

  Снитко О.В.

  Аврамишина А.Ю.

  Протягом року

  9.6

  Забезпечити моніторинг інформаційної, соціально-рекламної діяльності  центрів СССДМ області

  Снитко О.В.

  Щоквартально

  X. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Центру. Планування роботи ОЦСССДМ

  10.1

  Узагальнення, перевірка, складання звітів із реалізації загальнодержавних програм, постанов КМУ, галузевих наказів, інших нормативно-правових актів із соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю.

  Працівники ОЦСССДМ

  Протягом року

  10.2

  Підготовка  інформаційних, аналітично-статистичні  матеріалів щодо діяльності  центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

  Працівники ОЦСССДМ

  За потреби

  10.3

  Підготовка  відомчо-статистичних звітів діяльності ЦСССДМ

  Працівники ОЦСССДМ

  Щоквартально

  10.4

  Підготовка тижневих планів роботи обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

  Працівники ОЦСССДМ

  Щотижня

  10.5

  Підготовка перспективного плану роботи обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на 2021 рік

  Працівники ОЦСССДМ

  Листопад

  10.6

  Підготовка квартальних   планів роботи обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

  Снитко О.В.

  Щоквартально

  ХІ. Організаційно-правова та кадрова робота

  11.1

  Правове забезпечення діяльності обласного центру

  Рибалко К.В.

  Протягом року

  11.2

  Пролонгування  та укладення угод щодо співпраці обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з соціальними партнерами щодо реалізації загальнодержавних та регіональних соціальних програм

  Рибалко К.В.

  Січень

  Лютий

  11.3

  Поповнення банку даних нормативно-правових документів

  Рибалко К.В.

  Протягом року

  11.4

  Надання індивідуальних консультацій з правових питань різним категоріям громадян

  Рибалко К.В.

  Протягом року

  11.5

  Організація та проведення апаратних навчань працівників ОЦСССДМ (за окремим планом).

  Рибалко К.В.

  За потреби

  11.6

  Підготовка документів для  нагородження працівників  ЦСССДМ, закладів соціального обслуговування регіону.

  Снитко О.В.

  Протягом року

  11.7

  Здійснення контролю за проходженням та виконанням документів у ОЦСССДМ. Системне оновлення переліку контрольних  документів.

  Руденко О.В.

  Протягом року

  11.8

  Організація та проходження практики студентами вищих навчальних закладів  області на базі ОЦСССДМ.

  Начальники відділів

  Протягом року

  11.9

  Внесення змін до посадових інструкцій працівників обласного центру СССДМ, трудових книжок (за потреби).

  Начальники відділів

  Протягом року

  11.10

  Забезпечити розгляд листів, заяв, скарг громадян, сприяти об’єктивному і своєчасному вирішенню питань які входять до компетенції центру

  Рибалко К.В.

  Протягом року

  11.11

  Укладенням договорів (контрактів), підготувка та здійснення контролю за їх виконанням, здійснення правової оцінки проектів таких договорів (контрактів)

  Рибалко К.В

  Протягом року

  11.12

  Підготовка проектів наказів:

  – з основної діяльності обласного центру, ведення журналу реєстрації цих наказів

  – кадрових питань, ведення журналу реєстрації цих наказів

  – про відрядження працівників обласного центру, ведення журналу реєстрації цих наказів

  – про відпустки працівників обласного центру, ведення журналу реєстрації цих наказів

  Рибалко К.В

  Протягом року

  11.13

  Організувати ведення та зберігання:

  – особових справ працівників обласного центру, книги обліку руху особових справ

  – трудових книжок працівників обласного центру, книги  обліку руху трудових книжок

  Рибалко К.В

  Протягом року

  11.14

  Підготовка графіку відпусток працівників обласного центру

  Рибалко К.В

  Грудень

  11.15

  Підготувати інформації та звіти щодо:

  – кадрового забезпечення центрів СССДМ області

  – про чисельність, склад і рух кадрів працівників центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді області

  – кількісного аналізу комунальних закладів та установ, що надають соціальні послуги в об’єднаних територіальних громадах   області

  – про прийнятих працівників (міський центр зайнятості – за потреби

   – про наявність вакансій (міський центр зайнятості – за потреби)

  Снитко О.В.

  Рибалко К.В.

  Щоквартально

   

   

   

  Щомісяця

   

   

   

  XII.  Участь в організації та проведенні акцій, заходів

  12.1

  Участь в акції до Дня  сім’ї

  Начальники відділів

  Травень

  12.2

  Акція «16 днів без насильства»

  Велько Ю.В.

  Листопад

  12.3

  Акція до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом

  Руденко О.В.

  Грудень

  12.4

  Тиждень права

  Рибалко К.В.

  Грудень

  XIII. Фінансово-економічна діяльність

  13.1

  Надання районним/міським ЦСССДМ практичної допомоги з питань ведення бухгалтерського обліку.

  Аврамишина А.Ю.

  Протягом року

  13.2

  Підготовка інформації (аналіз, звіти, листування) оперативного характеру.

  Аврамишина А.Ю

   

  Протягом року

  13.3

  Внесення змін до плану заходів відповідно до потреб і фінансового стану закладів.

  Аврамишина А.Ю.

  Протягом року

  XIV.  Сприяння діяльності закладів соціального обслуговування

  14.1

  Надання практичної та методичної допомоги обласному соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа

  Начальники відділів

  Протягом року

  14.2

  Надання практичної та методичної допомоги обласному центру соціально-психологічної допомоги

  Начальники відділів

  Протягом року

  Назад

  15 Травня 2019 11:15
  28 Листопада 2018 11:58
  19 Березня 2018 15:51
  02 Лютого 2018 09:51