Анонси
  Законодавча база

  Назад

  Нормативно-правове забезпечення діяльності Центру

  Міжнародні акти

  1. Європейська соціальна хартія, Хартія Ради Європи ETS № 163 від 03.05.1996
  2. Закон України "Про ратифікацію Європейської соціальної хартії" 137-V 14.09.2006
  3. Загальна декларація прав людини, Резолюція 217 A (III) Генеральної асамблеї ООН від 10.12.1948
  4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Рада Європи від 04.11.1950
  5. Закон України "Про ратифікацію Протоколів № 12 та № 14 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод" № 3435-IV від 09.02.2006
  6. Конвенція про права дитини від 20.11.1989
  7. Постанова Верховної Ради УРСР № 789-XII від 27.02.1991 "Про ратифікацію Конвенції про права дитини"
  8. Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів, Резолюція Генеральної асамблеї ООН від 20.12.1993
  9. Указ Президента України № 48/96 від 09.01.1996

  Акти Верховної Ради України

  Конституція України від 28.06.1996 254к/96-ВР

  1. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 року № 2947-III
  2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618
  3. Цивільний кодекс України від 02.10.2012 № 5403-VI
  4. Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 322-VIII
  5. Кодекс України про адміністративні правопорушення
  6. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 5403-VI
  7. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III
  8. Житловий кодекс України від 30.06.1983 № 5464-Х
  9. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 2456-VI

  Закони України 

  1. «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 № 966-IV
  2. «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-III
  3. «Державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 05.10.2000 № 2017-III
  4. «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» від 21.11.1992 2811-XII
  5. «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 2939-VI
  6. «Про засади запобігання корупції» від 14.10.2014 1700-VII
  7. «Про звернення громадян» від 02.10.1996 393/96-ВР
  8. «Про інформацію» від 02.10.1992 2657-XII
  9. «Про захист персональних даних» від 01.06.20102297-VI
  10. «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» від 16.11.2000 2109-III
  11. «Про забезпечення організаційно-правов их умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005 № 2342-IV
  12. «Про волонтерську діяльність» від 19.04.2011 3236-VI
  13. «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III
  14. «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 05.02.1993 № 2998-XII
  15. «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року» від 05.03.2009 № 1065-VI
  16. «Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» вiд 05.10.2006 № 230-V
  17. «Про приєднання України до Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей» від 11.01.2006 року № 3303-ІV
  18. «Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекцій, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки» від 19.02.2009 1026-VI
  19. «Про попередження насильства в сім’ї» від 15.11.2001 № 2789-III
  20. «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» від 02.06.2005 2623-IV
  21. «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 875-XII
  22. «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 06.10.2005 № 2961-IV
  23. «Про пробацію» від 05.02.2015 № 160-VIII
  24. «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» від 17.03.2011 3160-VI
  25. «Про попереднє ув'язнення» від 30.06.1993 3352-XII

  Акти Президента України

  1. «Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей» від 01.06.2013 № 312/2013
  2. «Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями» № 467/2001 від 23.06.2001
  3. «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності» № 113/2000 від 28.01.2000
  4. «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей» № 1396/2000 від 30.12.2000
  5.  «Про Національну стратегію профілактики соціального сирітства на період до 2020 року» № 609/2012 від 22.10.2012
  6. «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей» № 1086/2005 від 11.07.2005
  7. «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями» № 900/2005 від 01.06.2005

  Акти Кабінету Міністрів України

  1. «Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» № 573 від 01.08.2013
  2. «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу» № 564 від 26.04.2002
  3. «Про затвердження Положення про прийомну сім'ю» № 565 від 26.04.2002
  4.  «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» № 226 від 05.04.1994
  5.  «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми» № 1751 від 27.11.2001
  6. «Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім`ї» №616 від 26.04.2003
  7. «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми» № 783 від 22.08.2012
  8.  «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» № 505 від 01.10.2014
  9.  «Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції» № 509 від 01.10. 2014  
  10.  Про особливості реалізації прав деяких категорій осіб на загальнообов’язкове державне соціальне страхування № 531 від 01.10.2014 
  11. «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах» № 895 від 21.11.2013
  12. «Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)» № 896 від 24.09.2008
  13. «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» № 866 від 24.09.2008
  14. «Деякі питання здійснення патронату над дитиною» № 148 від 16.03.2017
  15.   Про затвердження критеріїв діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги № 1039 від 14.11.2012

  Розпорядження Кабінету Міністрів України

  1.  Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії профілактики соціального сирітства на період до 2020 року № 419-р від 27.05.2013 
  2. Про схвалення Концепції Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року № 230-р від 05.04.2017
  3. Про схвалення Стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому чмслі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року та затвердження плану заходів щодо їх реалізації № 248-р від 22.03.2017
  4.  Про схвалення і реформування системи надання соціальних послуг  № 556-р від 08.08.2012 
  5.  Питання соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції  № 588-р від 11.06.2014

  Акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

  1. Наказ Держдепартаменту з питань виконання покарань, Мінсім'ямолодьспорту «Про затвердження Порядку взаємодії кримінально-виконавчої інспекції і соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо забезпечення соціального супроводу і контролю за поведінкою дітей та молоді, які засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, звільнені від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково» № 288/4322 від 28.10.2008
  2. Наказ Мінсім'ямолодьспорту "Про затвердження Порядку здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу № 3357 від 23.09.2009
  3. Наказ Міністерства соціальної політики "Про затвердження форм обліку соціальних послуг сім'ям(особам), які перебувають у складних життєвих обставинах" № 450 від 09.07.2014
  4. Наказ Мінсім'ямолодьспорту «Про затвердження Порядку здійснення центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді соціального інспектування сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах» № 1480 від 27.05.2010
  5. Наказ Мінсоцполітики, МВС, МОЗ, Мінюсту «Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціального патронажу звільнених осіб» № 429/831/769/3279/5 від 07.11.2011

   

  Назад

  15 Травня 2019 11:15
  28 Листопада 2018 11:58
  19 Березня 2018 15:51
  02 Лютого 2018 09:51